Accidents conveni
Pòlisses de Contractació obligatòria per l’empresari per al pagament d’un capital per defunció de l’empleat assegurat, o per causa d’una invalidesa permanent, en els seus graus de total, absoluta o gran invalidesa, que aquest empleat pugui patir.
accidents-conveni