Accidents
Cobreixen els riscos que afecten la integritat corporal de les persones, degut a danys provocats per una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat que produeixi una invalidesa o fins i tot la mort.
accidents