Responsabilitat civil general per a administradors
Cada dia l’empresa s’enfronta a nous riscos que poden posar en perill el patrimoni personal dels seus Administradors i Directius, així com la continuïtat de la pròpia societat.

Per aquest motiu amb una assegurança de responsabilitat civil per administradors i directius, proporcionarà a l’equip gestor la protecció i la tranquil·litat necessària per no arriscar el seu patrimoni personal.

Cobertures:

· Competència deslleial.

· Mala decisió en l’adquisició o venda d’actius o entitats.

· Fusions i Adquisicions.

· Excessiva o deficient diversificació (en productes, línies de negoci, mercats, etc.).

· Excessives o deficients inversions en R + D.

· Informació incompleta o incorrecta (a inversions, clients, accionistes, socis, entitats supervisores …).

· Desviament de l’estratègia marcada.

· Manca de la diligència en la investigació i aprovació de projectes empresarials.

responsabilitat-civil-administradors