Assistència en Viatge per a Treballadors
Assegurança multirisc adaptada a les persones que viatgen per treball, que ofereix múltiples garanties i cobertures davant d’un esdeveniment fortuït en el marc d’un desplaçament fora del lloc de treball, dins l’àmbit territorial cobert i del període contractat.
Mutirisc_industrial