Assegurances d'assistència en viatge
Assegurança multirisc adaptada a les persones que viatgen per estudis, per oci o per treball, que ofereix múltiples garanties per estar coberts davant d’un esdeveniment fortuït en el marc d’un desplaçament fora del domicili habitual, dins l’àmbit territorial cobert i del període contractat.
assistencia