Avaria de Maquinària i Avaria d’Equips Electrònics
Encaminades a cobrir els danys soferts per la maquinària o equips electrònics que impliquin una reparació o la reposició dels mateixos degut a una causa accidental i imprevisible.
avaria-maquinaria