Garanties decennals per a la construcció
Oferim l’assegurança Decennal de Danys a l’Edificació per a cadascuna de les seves noves construccions o reformes que afectin elements estructurals de l’edifici. L’assegurança Decennal no només cobreix pels danys materials causats en l’edifici assegurat per vicis o defectes que tinguin el seu origen en l’obra, també ofereix

Oferim dos tipus de cobertura:

Cobertura bàsica: garantia decennal de danys estructurals

Cobertures opcionals:

· Béns preexistents

· Garantia defecte impermeabilització cobertes, terrasses i teulats

· Despeses desenrunament, en excés de cobertura bàsica

Entre d’altres

 

felip&felip-HQ-44baixa