Flotes de vehicles
Si l‘empresa disposa d’una gran quantitat de vehicles ( a partir de 10 ja es pot considerar flota), li  podem oferir  un pla específic que s’ajusti a les seves característiques.

L’estudi global de tots els vehicles per assegurar a la mateixa companyia pot comportar un estalvi considerable de primes.

Felip & Felip, disposa de cobertures especifiques que s’ajusten a les necessitats i característiques de cada client i la seva flota de vehicles.

flota-vehicles