Fons de pensions
Modalitat d’estalvi a llarg termini, lliure i voluntari, amb importants avantatges fiscals, enfocat a obtenir una renda en el moment de la jubilació. És un sistema complementari a la pensió atorgada per la Seguretat Social, no essent-ne mai substitutiu, que permet al partícip, una vegada produïda la contingència assegurada, jubilació, incapacitat permanent, atur de llarga durada o malaltia greu recuperar el valor de l’invertit més els rendiments obtinguts.
5633649_xxl