Transport de mercaderies
Destinades a donar cobertura als possibles danys materials que puguin patir les mercaderies durant el seu transport, sempre que vagin embalades correctament.

Hi ha dos tipus possibles de pòlissa:

• Per Vehicle : cobriria els danys que es puguin ocasionar en el vehicle o vehicles detallats a la pòlissa.

• Per Volum de Facturació.

Les assegurances poden ser per transport terrestre o multimodal ( inclou el terrestre, marítim i aeri ) en funció de les necessitats de cada empresa.

L’àmbit de cobertura d’aquestes pòlisses va des del transport provincial fins al mundial.

Les garanties poden anar des d’unes Garanties Bàsiques fins a Condicions Àmplies Angleses.

transport-mercaderies