Multirisc industrial
El seu objectiu és proporcionar cobertura per als riscos nominats més habituals en els establiments industrials on es faci una activitat de fabricació,  un procés o manipulació de matèries,  emmagatzematge o venda.

Les cobertures d’aquestes pòlisses son molt àmplies. Cobreixen tant danys propis,  com riscos de robatori, incendi, fuites d’aigua, trencaments de vidres o danys elèctrics i també danys a tercers causats durant l’activitat.

També hi ha altres cobertures optatives com l’avaria de maquinària, avaria d’equips electrònics o, una poc coneguda però molt interessant,  la pèrdua de beneficis en cas de sinistre cobert a la pòlissa.

Una varietat d’aquestes assegurances és el Tot Risc Industrial, que cobreix qualsevol dany que no estigui expressament exclòs a la pòlissa.

Mutirisc_industrial