Protecció Jurídica Empreses
Garanteix els serveis d’assistència extrajudicial  i es fa càrrec de les despeses, que es poden ocasionar com a conseqüència d’un procediment judicial, administratiu o arbitral, derivat d’aquest.
proteccio-juridica