Protecció jurídica
Garanteix els serveis d’assistència extrajudicial i es fa càrrec de les despeses que es poden ocasionar com a conseqüència d’un procediment judicial, administratiu o arbitral, derivat d’aquest.

Podem oferir protecció  jurídica per  la família, pels vehicles, conductors, per les comunitats,… tenim els millors productes de defensa que hi ha en el  mercat….

proteccio-juridica