Protecció de Lloguers per Empresaris
Té l’objectiu de garantir el cobrament del lloguer de les naus, oficines…  en cas d’impagats, i de cobrir els desperfectes que hi pugui causar el llogater per actes vandàlics.
proteccio-lloguers-empresaris