Protecció de lloguers per a particulars
Té l’objectiu de garantir el cobrament del lloguer dels pisos, cases, apartaments…en cas d’impagats, i de cobrir els desperfectes que hi pugui causar el llogater per actes vandàlics.

Té l’objectiu de garantir el cobrament del lloguer dels pisos, cases, apartaments…en cas d’impagats, i de cobrir els desperfectes que hi pugui causar el llogater per actes vandàlics.

Garanteix un subsidi diari al professional autònom en cas d’Incapacitat Temporal que no li permeti realitzar la seva activitat professional.

lloguers-particulars