RC Vida privada
Cobreixen possibles danys i perjudicis causats a terceres persones en el transcurs de la vida quotidiana. Exemples: pescadors, caçadors, ciclistes, campistes, propietaris d’animals…
rc-vida-privada