Salut
Cobreixen les despeses mèdiques i hospitalàries, extrahospitalàries, proves diagnòstiques, medicina preventiva, assistència a l’estranger…
Fotolia_27622545_08-1024x660