Tot Risc de Construcció
Destinades a protegir a una empresa constructora o un promotor, davant de qualsevol dany que pugui patir l’obra durant la seva construcció.
tot-risc-construccio