Vida
Cobertura indemnitzatòria per als beneficiaris en el supòsit de mort de l’assegurat o com a garantia de pagament en alguns casos.
vida